VISIE

Onder het motto ‘Serving the Children of the World‘ streven onze Kiwanisleden naar de uitvoering van effectieve acties met sociale doelen. De drie belangrijkste pijlers waarop onze leden aan het moto invulling geven zijn: ‘Fun, Friendship and Fundraising‘.

Fundraising Kiwanisleden zetten zich in om de minder bedeelden in onze maatschappij (lokaal of wereldwijd) een helpende hand te reiken. Gezamenlijk worden doelen bepaald en de nodige fondsen verkregen door het organiseren van evenementen. Kiwanisclubs kiezen vaak hun eigen, vaak regionale, sociale projecten. Er worden echter ook gezamenlijk projecten opgepakt door Kiwanis Nederland en door verschillend clubs onderling.

Fun and Friendship Naast fundraising, waarvoor Kiwanisleden zich inzetten op basis van respect en onderlinge vriendschap, geven onze leden nog een verdere invulling aan de pijlers ‘Fun and Friendship‘. Dit onder andere door geregeld bijeen te komen om te borrelen, te dineren of middels een bedrijfsbezoek.